Stichting Fraudebestrijding Hypotheken

Politie, OM en de Nederlandse hypotheekverstrekkers, vertegenwoordigd door de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), binden in de regio Zeeland-West-Brabant samen de strijd aan tegen hennepteelt in koopwoningen. Daartoe is april 2014 een convenant afgesloten.

Download ›

NVB Jaarverslag 2012: Tweegesprek met Jos Uivel, Teammanager Fraudedesk hypotheken ING en voorzitter begeleidings­commissie en Werkgroep van de Stichting Fraude­ bestrijding hypotheken (SFH) en Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude OM. Stelling: Banken moeten meer doen om hypotheekfraude aan te pakken.

Download ›

‘Het gros van alle vastgoedtransacties is volkomen legitiem. Waar het om gaat is: hoe haal je de malafide transacties eruit? Daarvoor is samenwerking met andere partijen noodzakelijk’, stellen Maaike Amsen en Willem Geselschap.

Download >

Pilot Rotterdam ‘De Fraude voorbij’ 2009 - 2010

Download ›

Samenwerkingsconvenant ‘Aanpak malafide eigenaren en Hypotheekfraude Rotterdam 2009’

Download ›

De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) en de aangesloten Hypothecair Financiers kijken door alle opgedane ervaring inmiddels niet meer op van gecompliceerde hypotheekfraudes en de soms ongekende brutaalheid waarmee zij worden geconfronteerd. In februari 2009 werd gepubliceerd dat de hypothecair financiers in 2008 minder melding maakten van vermoedens van hypotheekfraude. Het onderwerp blijft echter een pijnpunt voor de financiers.

Download ›

Aanpak financiering huisjesmelkers

Download ›