Stichting Fraudebestrijding Hypotheken

Rapport van de Onderzoeksraad uit 2018. Om de veiligheid van omwonenden van hennepkwekerijen te verbeteren moeten publieke en private partijen samenwerken en maatregelen nemen om onveilige woonsituaties als gevolg van hennepteelt te voorkomen. Het illegale karakter van hennepteelt mag voor partijen geen reden zijn om het probleem niet aan te pakken.
Onderzoeksraad.nl >