Stichting Fraudebestrijding Hypotheken

Stichting Fraudebestrijding Hypotheken

De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) is een samenwerkingsverband van alle Nederlandse hypotheekverstrekkers om hypotheekfraude te voorkomen.

Via de SFH werken hypotheekverstrekkers samen bij fraudeonderzoeken, werken zij samen met (publieke) partners, signaleren zij trends en ontwikkelingen op fraudegebied en nemen zij gezamenlijk preventieve maatregelen. Het fraudeloket van de SFH zetelt bij de Nederlandse Vereniging van Banken.Visie

  • Een bijdrage leveren aan het detecteren en voorkomen van witwassen van gelden of financiering van terrorisme via vastgoedtransacties (poortwachtersfunctie)

  • Het maatschappelijke probleem van ondermijning door middel van aan de opium wet gerelateerde criminaliteit in door financiĆ«le instellingen gefinancierde panden, zoals koopwoningen en bedrijfspanden, te bestrijden

  • Het faciliteren van geldverstrekkers met tools en best practices om hypotheekfraude beter te bestrijden en de integriteit van de financiele sector te waarborgen

  • Stimuleren van samenwerking tussen partijen in de publieke en private sector


 

Wat we doen


De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) signaleert trends en ontwikkelingen op fraudegebied.

  • SFH Register

  • Analyse

  • Awareness

  • Best practices

 


 

Leden

Volgens het protocol mogen toetreden de leden van de NVB, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Verbond van Verzekeraars (Verbond) en de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV). Naast de leden van deze brancheverenigingen kunnen de dochtermaatschappijen of een onderdeel van een groep (economische eenheid) deelnemen.

De verschillende brancheorganisaties delen hetzelfde protocol, maar hebben ieder een eigen Extern Verwijzingsregister (EVR). Hierin staan de verwijzingsgegevens, zoals de naam en geboortedatum van (rechts)personen die voor externe signalering in aanmerking komen. Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) faciliteert de techniek van het SFH-systeem.