Stichting Fraudebestrijding Hypotheken

De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken en de Nederlandse Vereniging van Banken geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van of in licentie bij de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken dan wel de Nederlandse Vereniging van Banken en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciƫle doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken.