Stichting Fraudebestrijding Hypotheken

Stichting Fraudebestrijding Hypotheken

Poortwachter op het gebied van integriteit rondom hypotheektransacties


De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) is een samenwerkingsverband van alle Nederlandse hypotheekverstrekkers om hypotheekfraude te voorkomen.

Via de SFH werken hypotheekverstrekkers samen bij fraudeonderzoeken, werken zij samen met (publieke) partners, signaleren zij trends en ontwikkelingen op fraudegebied en nemen zij gezamenlijk preventieve maatregelen.